Digitale
Prosesser

Samfunn er mer og mer avhengig av digitale systemer i alle aspekter av den daglige driften. Effektivisering og automatisering av prosesser er relevant for å kunne opprettholde en bærekraftig og robust bedrift. Vår kompetanse bygger på analyser og erfaring fra prosesser med store og komplekse konsern med strenge krav til effektivisering.

System &
Prosess
Optimalisering

De fleste bedrifter i dagens samfunn leter etter forenklede effektive prosesser og flaskehalsen kommer gjerne av utdaterte systemer, som oftest ikke snakker sammen, og behovet for manuelle tiltak for å kunne fungere.

Vi hjelper din bedrift med å få avdekket trege prosesser og unødvendige inngripen i din bedrifts interne digitale infrastruktur. Våre spesialister hjelper dere med råd og erfaring under veis i en optimaliserings-prosess.

Analyse

I første fase må det gjøres en analyse av eksisterende systemer, prosesser og infrastruktur. Her er det meget viktig at analysen avdekker alle svakheter og forbedringspotensiale. Ønsker om endringer etter denne fasens slutt medtas ikke

Prosess Arkitektur

I andre fase må det utarbeides en prosess arkitektur med påfølgende fremdrifts- og tidsplanplan. I tillegg bør en krise og beredskapsplan utarbeides og sikkerhetsnivå defineres. Endringer i denne fasen er som regel ikke lønnsomt

Utvikling & Integrering

I tredje fase vil utarbeidelse av systemer og integrasjon gjennomføres. Dette er en møysommelig og kritisk fase der 3. parts leverandører spiller en vesentlig rolle. Endringer i struktur/prosess er lite gunstig i denne fasen, med mindre dette påkreves

Implementering

I denne fjerde og avsluttende fase er det særs viktig at dere som kunde og bruker av prosessystemene, kommer med tilbakemelding også i den definerte innkjøringsperioden etter lansering. 

Forespørsel
Digitale prosesser

Send oss en forespørsel og vi vil kontakte deg så snart som mulig med eventuelle forslag til møtetidspunkter for en gjennomgang av dine behov.